Syndyk masy upadłości Zbigniewa Ziętka Sprzeda z wolnej ręki  w trybie pisemnego przetargu ofertowego udział w nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Grodzanowie.

Ogłoszenie o przetargu:

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Ziętka

sprzeda w przetargu:

Udział w 1/2 części nieruchomości rolnej niezabudowanej, obejmujący działko nr 14/12 i 14/13, obręb Grodzanów, Gmina Brzeg Dolny o powierzchni łącznej 2,1370 ha, wpisany do ksiąg wieczystych o nr WR1L/00036883/5, za cenę nie niższą niż 7.500 zł brutto,

Oferty należy składać od 22 do 23.03.2021 r. (od 1000 do 1500) do Kancelarii Notarialnej Lech Borzemski we Wrocławiu, Pl. Solny 13.

Kontakt: 669 661 151, e.trojanowska48@gmail.com, regulamin i zasady wpłaty wadium do pobrania poniżej.

 

Dokumenty do pobrania (aktualizacja: 25/02/2021):

1. Ogłoszenie o przetargu (pdf)
2. Regulamin przetargu (pdf)

 

 

 

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Ziętka sprzeda z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz nieruchomość rolną niezabudowaną położone w Strzelcach.

Dokumenty do pobrania (aktualizacja: 04/01/2021):

  1. Ogłoszenie o przetargu (pdf)
  2. Regulamin przetargu (pdf)