1. Ogłoszenie o sprzedaży  1/2 części w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24  położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 33.

Syndyk masy upadłości
sprzeda z wolnej ręki
w trybie pisemnego przetargu ofertowego
udział w 1/2 części w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24
położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 33
wchodzącego w skład masy upadłości
Elżbiety Janasik
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Regulamin
Operat szacunkowy